Categories
News

บริการทำความสะอาด: กำจัดเชื้อโรคในฝักบัวอาบน้ำได้ง่ายๆ

บริการทำความสะอาด: กำจัดเชื้อโรคในฝักบัวอาบน้ำได้ง่ายๆ ในปัจจุบันหลายบ้านจะใช้ “ฝักบัวอาบน้ำ” แทนการใช้ขันอาบน้ำ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมาก เพราะทำให้สะดวกสบายในการใช้งานทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้ เพียงแค่เปิดพ่นละอองน้ำชำระร่างกาย ใช้งานไม่ยุ่งยาก และยังมีประโยชน์คือทั้งประหยัดน้ำ ประหยัดแรงและเวลาในการอาบน้ำด้วย แต่ใครจะรู้ว่า การใช้ฝักบัวในการอาบบน้ำ ก็เป็นอันตรายได้

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ระบบไฟฟ้า กับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: ระบบไฟฟ้า กับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างบ้านคือ “ระบบไฟฟ้าในบ้าน” ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทุกตัว ที่ต้องมีการวางระบบอย่างดี ดังนั้นในการวางระบบทุกอย่างต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบ นับตั้งแต่การออกแบบแปลนวงจรไฟฟ้า จนไปถึงการเรื่องตัวควบคุมระบบไฟฟ้า ทั้งหมดนี้ต้องมองภาพอย่างเป็นระบบเพื่อการวางระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้ปลอดภัย สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุด มีข้อแนะนำสำหรับการวาง ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาบอกกัน